Vyhlídka Židovský vrch Šluknov

Stavba vyhlídky Židovský vrch Šluknov

Hlavním motivem realizace stavby bylo rozšíření turistické atraktivnosti města Šluknov a posílení veřejné infrastruktury cestovního ruchu ve městě a okolí. Vyhlídka slouží všem návštěvníkům, turistům i občanům a je uzpůsobena i pro handicapované návštěvníky. Výchozím bodem je Regionální informační centrum se sídlem ve Šluknovském zámku.

Stavba byla finančně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Národní program podpory cestovního ruchu v regionech, Podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, Podporovaná oblast Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu v regionu, výzva 2018.

Finanční rozpočet akce:

Celkové náklady 963.991,67 Kč
Podíl města Šluknov 481.996,67 Kč
Dotace MMR ČR 481.995,00 Kč (50 %)

Zhotovitel stavby:
SIOPS spol. s r.o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov

Dodavatel marketingu:
Petr Novák SAUNEO, Západní 2815, 407 47 Varnsdorf

Vyhlídka je vybudována na severním okraji města Šluknov, na kopci Židovský vrch (373 m.n.m.) a nabízí bezprostřední vizuální kontakt se zástavbou města, památkovou zónu Šluknov, s vazbou na samotné památky ve městě a turistické cíle.

Dostupnost

  • po komunikaci III/2667 Šluknov – Nové Hraběcí
  • cyklostezka č. 3043, směr Nové Hraběcí
  • pěšky z centra po ul. Dr. Milady Horákové

Fotogalerie

Cíle v okolí

1. vrch Jitrovník 509 m. n. m.
2. vrch Vlčice 512 m. n. m.
3. Grohmannova výšina 457 m. n. m.
4. vrch Hrazený 610 m. n. m.

Cíle ve městě

1. městská část Království
do roku 1946 samostatná obec na východ od Šluknova (původně 3.500 obyvatel, dnes 520 obyvatel)
2. Křížová cesta Království
kulturní památka, od roku 2016 postupná obnova
3. kostel sv. Vavřince v Království
empírová stavba z roku 1848, Římskokatolická farnost
4. ZŠ J. Vohradského Šluknov
objekt z roku 1901, bohatá štuková výzdoba
5. Šluknovský zámek s parkem
objekt z roku 1566 ve slohu saské renesance, RIC
6. bývalá továrna Rudolfa Worfa
jedna z původních, dnes již nefunkčních textilních továren
7. Dům kultury
kulturní památka z roku 1911, geometrická secese, původně spořitelna
8. kostel sv. Václava Šluknov
kulturní památka, raně barokní kostel z roku 1714, Římskokatolická farnost (fara v místě)
9. Křížová cesta Šluknov
kulturní památka, 1738 až 1756, obnova 1999 - 2014
10. městská část Císařský
do roku 1946 samostatná obec na západě Šluknova (původně 2100 obyvatel, dnes 211 obyvatel)

Regionální informační centrum Šluknov (RIC)

Regionální informační centrum města a zároveň Regionální informační centrum mikroregionu Sever je umístěno v prostorách přízemí Šluknovského zámku a je bezbariérové. Nabízí kromě průvodcovských služeb po zámku prodej turistických a cyklistických map, turistických vizitek a známek, rozmanitých brožur, publikací a upomínkových předmětů.
Návštěvník si zde může koupit vstupenky od různých prodejců, využít služby veřejného internetu či další služby: laminování, kopírování, skenování, faxování a kroužkovou vazbu.


Otevřeno celoročně:pondělí - neděle
09.00 - 12.00; 12.30 - 17.00 hodin

Adresa:Zámecká 642, 407 77 Šluknov
Tel.: +420 412 332 711
Mobil: +420 739 593 014
E-mail: ic@mesto-sluknov.cz
Web: turista.mesto-sluknov.cz

Město Šluknov

Město Šluknov je nejsevernějším městem České republiky, ležícím v Ústeckém kraji na 51000° severní šířky a 14027° východní délky v nadmořské výšce 350 m. n. m. Svou rozlohou 47,5 km čtverečných je druhým největším městem okresu Děčín, má přibližně 5500 obyvatel a jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy: Císařský, Království, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harrachov. Město Šluknov je přirozeným centrem Šluknovského výběžku, který je po něm rovněž pojmenován.

První zmínky o Šluknovu pocházejí přibližně ze 13. století. Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Dittrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic Rieneck. Po 2. světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

V dosahu Šluknova jsou chráněné krajinné oblasti Lužické hory, Labské pískovce a nejmladší národní park v ČR – Národní park České Švýcarsko, který spolu s Národním parkem Saské Švýcarsko na německé straně patří svým charakterem k nejunikátnějším místům celé Evropy.
Ve městě se dochovalo velké množství křížů a soch svatých a celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku – podstávkových tkalcovských domků.

Bezesporu nejvýznamnější památkou města je zrekonstruovaný renesanční Šluknovský zámek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
© 2019 Město Šluknov | Prohlášení o přístupnosti